2014. szeptember 9., kedd

MEGÍRTUK A ZÁRÓ BESZÁMOLÓT

Akik még nem csináltak ilyet, azok talán azt hinnék, hogy mi sem egyszerűbb, mint megírni egy projekt beszámolót. Könnyebb volt, mint a pályázat írás, de azért sokat dolgoztunk rajta. Lehet, hogy így is kimaradt egy-két fontos mondanivaló. Terveink között szerepel, hogy 2015 tavaszára megtöltünk egy egész Pszichodráma Újságot a projekt során felmerült tapasztalatainkkal, gondolatainkkal. Alább olvasható a rövid összefoglaló, melyet majd hosszabbak követnek.

A Magyar Pszichodráma Egyesület Szociodráma Munkacsoportjának „Én az ő helyükben... és tényleg!” c. projektje során 5 civil szervezet munkatársi csoportja részesült  szociálpszichológiai alapon működő szociodráma csoportmódszerrel dolgozó 1 napos tréningen, melynek célja, hogy növelje a demokratikus egyéni- és csoportműködés, azaz jelen esetben a párbeszéd és együttműködés hatékonyságát. A szociodramatikus eseményt szakszerű hatásvizsgálat kísérte, Magyarországon elsőként. A hatásvizsgálat azt mutatta, hogy a civil szervezetek munkatársainak tartott szociodráma módszerrel végzett szervezetfejlesztés mérhető módon hat nemcsak a résztvevők, hanem a szervezet tagságának működésére is. A pozitív hatás (azaz pozitív irányú elmozdulás) az információáramlás, civil szervezeti aktivitás, a személyes viszony a szervezethez – dimenziók mentén történt.  A projekt tevékenységét és eredményeit folyamatos kommunikáció kísérte a média képviselői felé, hogy népszerűsítse azokat.

Az egyesület az elért eredményeket felhasználja a szociodráma módszerének tudatos és célzott alkalmazására a társas/társadalmi békétlenségek számos érzékeny területén.