2014. április 30., szerda

Bemutatkozik... Zentai ÁgnesDr. Zentai Ágnes                    

jogász, mediátor, pszichodráma-csoportvezetőA jogi diploma majd a jogi szakvizsga megszerzése után bíróként dolgoztam büntető és családjogi területen. Sok esetben éreztem azt, hogy a jog által biztosított keretek a leglelkiismeretesebb munka mellett sem elégségesek a legjobb megoldások megtalálásához.                                                                                                                  
Ezt követően büntetőjogot oktattam főiskolán, egyetemen, dolgoztam családsegítőben, majd ügyvédként, ahol – különösen családi ügyekben, - elsősorban egy minden érintett fél számára jó megállapodás létrejöttében igyekeztem közreműködni.

Az Országos Mediációs Egyesület alapító tagja vagyok. Két évig tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediáció továbbképzési szakán. Hiszek abban, hogy a konfliktusokban benne rejlik egy jó konszenzus lehetősége, ha kellő hozzáértéssel és elfogultság nélkül kezeljük a folyamatot.  Ebben találtam meg a bíró lehetőségei közül hiányzó elemet.  

A büntetőjogban elméleti szakemberként fő szakterületem az alkotmányban biztosított szabadságjogok - ezen belül is elsődlegesen az emberi méltóság, véleményszabadság – valamint a büntetőjog viszonya.  Meggyőződésem, hogy a szabadságjogok tekintetében a bármely irányba való túlzott kimozdulás (akár a szabadságjogok túlzott korlátozása, akár valamelyik, vagy több a másik ellenében való korlátlanná tétele) rossz társadalmi folyamatok elindítója lehet.  Éppen az emberi méltóság, cselekvési szabadság szükséges mértékű biztosítása indokolja az általam kiemelten vizsgált, un. gyűlölet-bűncselekmények Btk.-ba foglalását. Sajnos ezen ügyek kapcsán rendszeres tapasztalatom, hogy a joggyakorlat sokszor ellentétes a jogalkotói akarattal. A szociodráma munkacsoport keretében általam tartott demonstráció is egy ilyen jellegű történetet járt körül.

Mint a fenti területen jártas szakember önkéntesként dolgozom a TASZ romaprogramjában, amely többek között éppen ezekkel az ügyekkel foglalkozik kiemelt módon.

A dramatikus megoldások meggyőződésem szerint nagy segítséget nyújthatnak az egyéni mellett számos szervezeti, társadalmi konfliktusban, éppen ezért tartom nagyon fontosnak a szociodráma ilyen területeken való alkalmazását. A pszichodráma vezetői (2007) mellett van drámapedagógiai végzettségem, és korábban tagja voltam egy play-back színháznak is, így többféle dramatikus módszerben vagyok jártas, ami ebbéli elkötelezettségemet - látván mindezek hatékony voltát – csak erősíti.

Szabadidőmben a család, könyvek, filmek barátok mellett elsősorban különböző mozgásprogramokban veszek részt, továbbá több mint tíz éve járok egy csoportba, ahol színházi improvizációval foglalkozunk, emellett mindig tanulok valamit, az utóbbi időben az angol mellett befejeztem a családterepauta képzést, bár még nem vizsgáztam le.  

2014. április 24., csütörtök

Bemutatkozik... Farkas Mónika


Farkas Mónika 1992-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógus – pszichopedagógus végzettséget szerzett. Foglalkozott/foglalkozik értelmi fogyatékos gyermekekkel, szociálisan hátrányos gyermekekkel, felnőttekkel, szenvedélybeteg fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt. Kisegítő iskolában, pszichiátriai szakrendelőben, és hajléktalanokkal foglalkozó alapítványoknál dolgozott/dolgozik. Több uniós pályázat sikeres lebonyolításában működött/működik közre, mint mentor, csoportvezető, tréner, tanácsadó és szakmai vezető.
Mónika már középiskolás kora óta érdeklődött a természetgyógyászat és a pszichológia iránt. Mivel ez az érdeklődés lassan elköteleződéssé nőtte ki magát, tanfolyamok és képzések elvégzése után 1999-ben általános természetgyógyász, 2000-ben kineziológusi képesítést szerzett az ETI-nél. Magánpraxis keretében azóta is dolgozik kineziológusként.
A megszerzett tudást egy remek csoportmódszer egészítette ki, a pszichodráma. Ennek elmélyítése után pszichodráma csoportvezetői képesítését 2013-ban kapta meg. Tapasztalatait ezen a területen jelenleg a Szodiodráma munkacsoport tagjaként bővíti.
Munkája mellett legszívesebben a konyhában tevékenykedik, családja nagy örömére.

2014. április 17., csütörtök

Bemutatkozik... Blaskó Ágnes

   Blaskó Ágnes
íráscoach, kommunikációkutató, dramatista
Blaskó Ágnes 2010-ben szerezte meg doktori fokozatát Tanári szerepek a felsőoktatásban témájú disszertációjával a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában; 2013-ban tette le pszichodrámavezetői vizsgáját a Magyar Pszichodráma Egyesületben.  Jelenleg saját fejlesztésű módszerével íráscoachként dolgozik, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia- és Kommunikáció Tanszékén adjunktus. Kutatói érdeklődése az oktatói kommunikációs szerepek narratív technikával való vizsgálatáról az utóbbi időben eltolódott az írás mint projekciós felület kérdése felé.
Emellett nagy gyakorlattal rendelkezik tananyagfejlesztésben, tankönyvírásban, tréningek, továbbképzések tartásában (Observans Kft., Független Pedagógiai Intézet, Sulinova Kht. stb.).
Ágnes 2012-ben szervezett a BME normakutatási OTKA-pályázatának keretében egy szociodramatikus rendezvényt, melyet Teszáry Judith vezetett, és amely a szüléssel kapcsolatos szélsőséges hiteket és meggyőződéseket tárta fel. Még ugyanebben az évben csatlakozott a Magyar Pszichodráma Egyesület Szociodráma Munkacsoportjához, azóta az egyesület e csoportjának aktív tagja.
Két kislány édesanyja, fennmaradó szabadidejében a szülők hétköznapi problémáira egyszerű, lehetőleg zöld megoldásokat nyújtó Időtetrisz blog egyik bloggere.

2014. április 10., csütörtök

Bemutatkozik... Bereczky TamásBereczky Tamás
Pszichodráma-csoportvezető, Budapest


Bereczky Tamás 1991-ben szerzett angol és német nyelv- és irodalomtanári diplomát (MA) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Pszichodráma-csoportvezetői képesítését 2009-ben kapta meg a Magyar Pszichodráma Egyesület felsőfokú képzését követően, majd 2013-ban az angliai Open Universityn szerzett BSc fokozatot pszichológiából. Jelenleg az ELTE Szociológia Tanszék Doktori Iskolájában folytat PhD-tanulmányokat; kutatási területe a HIV/AIDS szociálpszichológiája és a civil aktivizmus szerepe a fejlett demokráciákban.
Emellett rendszeresen dolgozik szinkrontolmácsként és fordítóként, illetve óraadóként működik közre a BME Idegen Nyelvi Központ tolmácsképző és az ELTE TáTK Kisebbségszociológiai Tanszék etnikai és kisebbségi tanulmányok programjaiban.
Tamás 2006 óta dolgozik kezelési és politikai aktivistaként a HIV/AIDS területén. Számos kiadvány, tájékoztató honlap, újságcikk és tanulmány fűződik a nevéhez. Képzőként és tanácsadóként jelentős nemzetközi projektekben működik közre az Európai Unión belül és azon kívül is. 2012 óta az European AIDS Treatment Group elnökségi tagja, illetve 2013 óta az Európai Bizottság mellett felállított HIV/AIDS Civil Egyeztető Fórum társelnöke.
Munkája és a tanulás mellett legszívesebben sportolással és felnőtt lányával tölti idejét. A civil szektorban megszerzett szervezetfejlesztési tudás és készségek mellett a közösségi médiák használata és az interkulturális kommunikáció gyakorlata adják munkája elsődleges fókuszát.

2014. április 3., csütörtök

Bemutatkozás...: Kökény Veronika


Kökény Veronika 1983-ban szerzett pszichológus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd később klinikai és pszichoterápiás szakvizsgát tett. Dolgozott pszichiátriai osztályon, pszichoterápiás rendelőben, résztulajdonos trénerként tréner tanácsadó cégben, az utóbbi 13 évben pszichoterápiás és tanácsadó magánpraxisban és a Magyar Pszichodráma Egyesületben (MPE) kiképző pszichodráma pszichoterapeuta szupervízorként.
Ugyanitt szerkesztette a Pszichodráma Újságot 2008-ig, és 12 éven keresztül elnökhelyettes, elnök, tanulmányi bizottsági elnök választott pozíciókban tevékenykedett.
2012-ben megszervezte és működteti az MPE Szociodráma Munkacsoportját. Ennek keretében néhány munkatársával sikeresen pályázott a Norvég Civil Alap kisprojektjére Közösségépítés és szervezetfejlesztés témakörben. Önkéntesként vezeti a 12 hónapig tartó „Én az ő helyükben…és tényleg!” projektet és a szociodramatikus események szupervízióját.
Számos hazai pszichoterápiás szakmai szervezet és ernyőszervezet tagja, és a Civil Csoport Hétvégében csoport terapeutaként a szociodrámát képviseli.
Bokros teendői közé tartozik a családdal való kapcsolattartás, az unokáival való együttlét, a gyaloglás, az úszás, komolyzenei koncertek és a kézműves újrahasznosítás.