2014. február 1., szombat

Szociodráma - Stadler és Kern definíciója

Stadler és Kern 2010-ben megjelent "Psychodrama - Eine Einführung" című könyvében így ír a szociodrámáról:

“A szociodráma: «A csoport a téma»

A szociodráma olyan munkaforma, amely csoportokkal, csoportjelenségekkel, csoportközi viszonyokkal és kollektív ideológiákkal foglalkozik. Az alany ebben az esetben tehát nem az egyéni protagonista vagy egy egyedi csoport, hanem csoportok, reprezentatív típusok, kultúrák és ezek viszonyai egymához. A csoport illetve egy-egy csoport képviselője nem egy protagonista játékában vesz részt segédénként vagy nézőként, nem is valamilyen témát játszik, mint a mesejátékban, hanem egy csoportot, illetve egy csoport vagy típus reprezentánsát játssza. […] A csapat- vagy szervezetfejlesztés területén a szociodráma alkalmas arra, hogy a belső folyamatokat javítsuk, vagy megvizsgáljuk a potenciális ügyfelek, beszállítók, versenytársak vagy munkatársak összjátékát.

A szociodramatikus munka célja arra irányul, hogy megtanuljuk átlátni a társas összefüggések és interakciók komplex dinamikáját. Ennek során különböző létező érdekekből, perspektívákból és cselekvési opciókból indulunk ki, amelyeket a szociodramatikus játék képes feltárni. […]

A következő szisztematikus célokat határozhatjuk meg a szociodráma alkalmazására:
 1. Szociális szcenáriók, például csoportok, típusok és kultúrák jobb megértése.
 2. A különböző (saját és más) szerepekre vonatkozó új ismeretek átadása minden, az adott szcenáriókban érintett résztvevőnek.
 3. Lehetőség a résztvevőknek arra, hogy nyissanak és konfrontálódjanak, melynek során ki lehet fejezni és fel lehet tárni az adott szcenárióval kapcsolatos érzéseket, gondolatokat és cselekvési impulzusokat.
 4. Új szerepkompetenciák és performancia javítása az érintett társas szcenáriókban."

 Forrás: Stadler, C., Kern, S., Psychodrama - Eine Einführung, VS Verlag, Wiesbaden, 2010

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése