2014. február 1., szombat

A szociodráma alkalmazási területei (von Amzeln, Gerstmann és Kramer)

von Ameln, Gerstmann és Kramer "Psychodrama" című gyakorlatorientált tankönyve (Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2009) külön fejezetet szentel a szociodrámának.

Különbséget tesznek témacentrikus, csoportcentrikus és szociokulturális szociodráma között a játék fókuszától függően.

"Míg a pszichodrámában a protagonista szubjektív valóságát tárjuk fel cselekvésen keresztül (psyché = lélek, dráma = cselekvés), addig a szociodráma a társas valóság bemutatásának, elemzésének és megváltoztatásának eszköze (socius [lat.] = a másik). A szociodramatikus munkamódszer számos variánsa így a pszichodramatikus módszertani univerzumon belül lehetőséget nyit arra, hogy a csoportok struktúráit, dinamikáit és kultúráit tematizáljuk (egészen az össztársadalmi összefüggések szintjéig). Ilyen módon a szociodráma olyan alkalmazási területekre predesztinált, mint a csapatfejlesztés és a csoportos szupervízió, moderáció konfliktusok esetén, politikai képzési munka vagy a csoportos pszichoterápia."

A szerzők tehát - hasonlóan a legtöbb itt is tárgyalt szerzőhöz - a szociodrámát a pszichodráma szélesebb területéhez elválaszthatatlanul csatlakozó módszernek tekintik. Egyben ugyancsak egyetértenek a többi szerzővel abban, hogy a szociodráma főleg gyakorlati, képzési, intervenciós módszer.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése