2013. augusztus 27., kedd

A CSOPORT mindig több mint tagjainak összessége


Az ember: társas lény és kezdetektől fogva csoportokban él. Csoport a szűk család, a tág család, csoportok vannak a bölcsődében, az óvodában, az iskolában, a munkahelyeken, csoportot alkotnak az azonos foglalkozású emberek, azonos tevékenységet valamilyen intézményi közegben művelő emberek, nagy ugrással a társadalom, a társadalmak, országok, nemzetek, kultúrák, stb.

Mindnyájan ismerjük a csoporthoz tartozás, a kirekesztődés, a bekerülés utáni sóvárgás élményét. Ismerjük a másik, az idegen csoporttal kapcsolatos kíváncsiság, gyanakvás és versengés érzését. A háborúskodás: csoportok közötti harc a forrásokért. 

Ezeket a jelenségeket laboratóriumban és terepen a szociálpszichológia kutatja, és az önismereti és pszichoterápiás csoportokban, valamint a szociodrámában a saját élményű csoportok tagjai újra és újra megtapasztalják és tudatosítják magukban. A csoportokban a társak jelenlétében való bármiféle érzés, gondolat, felismerés, megnyilvánulás a csoportlét tapasztalatát adja. A csoport mindig több, mint a tagjainak összessége.

A szociodráma csoport a társas és társadalmi viszonyok, viszonylatok feltárását, működését, kezelését helyezi a fókuszba játékon (cselekvésen) keresztül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése