2013. július 17., szerda

A szociodramatikus szervezetfejlesztés hatásvizsgálatának célkitűzései

1. Attitűdváltozás mérése
A hatékony működéssel, kooperatív viselkedésformákkal, szociális toleranciával kapcsolatos attitűdökben megjelenő változások mérése, egzakt mérőeszköz kialakításával. A kifejlesztendő mérőeszköz visszajelzést fog adni a lezajlott projekt hatékonyságáról, meg fogja mutatni a projekt erősségeit és gyengeségeit, a benne rejlő még kiaknázatlan lehetőségeket. 


2. Eredmények mérése csoporton belül, illetve más csoportokhoz képest
Mérőeszközünkkel szemben követelmény továbbá, hogy ne csupán az egyedi szociodráma csoportokban részvevő szervezetek körében mutassa meg az attitűdváltozásokat, hanem más szervezetekkel történő összehasonlításként is funkcionáljon, alkalmat teremtve ezzel nemcsak a programok előtti és utáni állapotok komparatív detektálására, de a különféle szervezetekben zajló programok hatékonyságának összehasonlítására is.


3. Követés
Lehetőséget fogunk biztosítani a szociodráma módszerek alkalmazásával 
elinduló attitűd változási folyamatok longitudinális nyomon követésére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése